Novela zákona 289/2008

Dňom 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona 289/2008 o elektronických registračných pokladniciach, zverejnená 20.12.2018 pod číslom 368/2018.