Služby

Služby ponúkané našou spoločnosťou sú zamerané na dodávku a podporu prevádzky nášho riešenia ISM. Vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom partnerov zabezpečujeme:

  • inštaláciu dodaného softvéru
  • školenia používateľov ISM
  • predpredajové alebo popredajové konzultácie k prevádzke ISM
  • inštaláciu a konfiguráciu dodaného hardvéru, t.j. počítačov a ich operačných systémov, počítačovej siete a sieťových služieb, pokladničných zariadení - fiškálne a účtenkové tlačiarne, pokladničné zásuvky, snímače čiarových kódov, váhy, prenosné terminály, overovače cien, atď.
  • servis fiškálnych tlačiarní Bowa Pegas a Pegassino

Okrem tejto skupiny služieb zabezpečovaných na objednávku, poskytuje aj zmluvné služby na zabezpečenie prevádzky ISM:

  • Aktualizácia ISM s podporou
  • Aktualizácia ISM
  • Podpora ISM

Bližšie informácie o podmienkach ich poskytovania získate na našom obchodnom oddelení.