Prenosný terminál nekomunikuje s Windows 10 cez USB

Riešenie problému komunikácie prenosného terminálu s počítačom s Windows 10 cez USB.

V prípade, ak využívate na komunikáciu mobISM v prenosnom terminále s počítačom s operačným systémom Windows 10 USB port, môžete naraziť na problém, že prenos údajov nefunguje. Na pripojenie zariadenia k počítaču sa používa súčasť operačného systému Centrum zariadení Windows Mobile (WMDC).

Po inštalácii aktualizácie Windows 10 nazývanej Creator Update vydanej na jar 2017, sa toto okno po pripojení terminálu nezobrazí a operačný systém nevytvorí prepojenie s terminálom. Disky zariadenia sa nezobrazia v Prieskumníkovi, komunikácia programov MOPwin alebo KASAwin s mobISM nefunguje.

Príčinou je uvedená aktualizácia operačného systému, preto je problém možné vyriešiť nižšie popísanými úpravami v konfigurácii Windows 10.

1. Inštalácia .NET Framework 3.5

  • spustiť postupne Ovládací panel \ Programy a súčasti \ Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows
  • v otvorenom okne zaškrtnúť položky podľa obrázku, ktoré sa nainštalujú po zatvorení okna tlačidlom OK

2. Úprava záznamov systémového registra pomocou programu RegEdit

  • v zložke registrov „HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr“ vytvoriť nový parameter typu „DWORD“ s názvom „SvcHostSplitDisable“ a hodnotou „1“
  • v zložke registrov „HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm“ vytvoriť nový parameter typu „DWORD“ s názvom „SvcHostSplitDisable“ a hodnotou „1“

3. V niektorých prípadoch je po týchto úpravách potrebné reštartovať operačný systém, aby komunikácia začala fungovať.