Program je určený do predajní, v ktorých sa nespracováva evidencia zásob. Celá agenda je zameraná na evidenciu tržieb z maloobchodného predaja a podporných služieb. Program premení klasický počítač alebo notebook na registračnú pokladnicu, so všetkými základnými a množstvom rozšírených funkcií. Ovládanie programu je veľmi intuitívne a ergonomické. Program poskytuje možnosť pripojiť typické prídavné zariadenia registračnej pokladnice – snímač čiarového kódu, pokladničnú zásuvku, zákaznícky displej, pokladničnú váh a pod.

V základnom režime umožňuje predaj tovaru z vopred pripraveného zoznamu tovarov podľa kódu tovaru alebo jeho čiarového kódu, rozlíšenie typu platby za nákup všetkými bežnými platobnými prostriedkami vrátane platobných kariet, stravných a nákupných poukážok. Poskytuje aktuálne informácie o predanom tovare, tržbe a hotovosti pokladnice.

Program je možné používať na samostatnej pokladnici v autonómnom režime. V predajniach s viacerými pokladnicami je možné vytvoriť sieťové prepojenie pokladníc a prevádzkovať ich v režime nadradená/podradená pokladnica. Riadiaca pokladnica resp. riadiaci uzol sa používa na naplnenie a aktualizáciu údajov používaných pri predaji vo všetkých riadených pokladniciach (uzloch). Riadené pokladnice nemajú oprávnenie tieto údaje meniť, čím sa zabezpečí ich jednotnosť a konzistencia na všetkých pokladniciach. Tento režim práce je možné využiť aj na vytvorenie siete pokladníc vo viacerých predajniach, ak predávajú rovnaký sortiment, ktorý je riadený centrálne. Synchronizácia medzi riadiacim a riadenými uzlami funguje na pozadí prostredníctvom TCPIP spojenia, alebo tam kde to nie je možné, pomocou exportu a importu synchronizačnej dávky.

Program je rozdelený do niekoľkých modulov, čo umožňuje aby si zákazník zakúpil iba tie moduly, ktoré bude používať. Základný modul obsahuje služby určené na predaj, čo umožňuje jeho použitie ako riadenú pokladnicu alebo spolu s modulom CFG v autonómnom (jednopokladničnom) režime.

Modul uniPOS-CFG – Konfigurácia – umožňuje napĺňanie a aktualizáciu údajov (produkty, partneri, zľavy a prirážky, typy platieb a kurzový lístok). Je potrebný pri používaní pokladnice v autonómnom režime alebo pri pokladničnej sieti na riadiacom uzle. Obsahuje služby na export konfigurácie do pripojených pokladníc.

Modul uniPOS-PPV – pripojenie pokladničnej váhy – umožňuje pripojenie pokladničnej váhy, štandardný ovládač podporuje protokoly Tisa alebo CasMorcan, otestované bolo pripojenie váh Martes NT-6 a Datalogic Magelan 8300.

Modul uniPOS-PPT – povoľuje pripojenie platobného terminálu, umožňuje inicializovať komunikáciu platobného terminálu s autorizačnou centrálou a automaticky zaevidovať nákup v prípade úspešnej autorizácie,