Snímače čiarových kódov

Stali sa už štandardnou súčasťou maloobchodu. Využívajú sa nielen na rýchlu a jednoznačnú identifikáciu tovarov, ale aj na identifikáciu zákazníkov, rôznych zľavových poukážok a kupónov. Z pohľadu umiestnenia a spôsobu používania sú k dispozícii snímače ručné, na pult alebo do pultu. V oblasti technológie snímania sú na trhu dve porovnateľné technológie z hľadiska využiteľnosti v maloobchode - laser, ktorý zabezpečuje rýchle a spoľahlivé snímanie 1D kódov a optický imager, ktorý v posledných rokoch priniesol výrazný progres v rýchlosti a kvalite snímania a naviac priniesol možnosť čítania 2D kódov. Výhodou technológie imager je aj jednoduchšie viacsmerové snímanie 1D kódov.

Pre použitie v pokladničných programoch ISM odporúčame používať snímače, ku ktorým sú výrobcom dodávané ovládače OPOS a využívajú režim handshaking. Ten zabezpečí, aby snímač nenačítaval ďalší kód, ak mu program ešte nepotvrdil spracovanie predchádzajúceho kódu. Najlepším spôsobom pripojenia snímača je sériové rozhranie, vhodnou alternatívou je pripojenie k USB rozhraniu, ale s vytvorením virtuálneho sériového portu. Neodporúčame v pokladničných programoch používať snímače v režime emulácie klávesnice. Výnimkou sú prípady, keď je snímač využívaný striedavo vo viacerých programoch.

Ručné snímače

Datalogic Heron HD3100

káblový, 1D imager, RS232 / USB

Datalogic Heron HD3430

káblový, 2D imager, RS232 / USB

 

Datalogic QuickScan L QD2300

káblový, 1D laser,, RS232 / USB

Datalogic QuickScan I QD2131

káblový, 1D imager, RS232 / USB

Datalogic QuickScan L QD2400

káblový, 2D imager, RS232 / USB

Datalogic QuickScan I QM2131

bezdrôtový, 1D imager, RS232 / USB

Datalogic QuickScan I QM2400

bezdrôtový, 2D imager, RS232 / USB

Datalogic Gryphon I GD4100-B

káblový, 1D imager, RS232 / USB

Datalogic Gryphon I GD4400-B

káblový, 2D imager, RS232 / USB

 

Datalogic Gryphon I GD4400

bezdrôtový, 2D imager, RS232 / USB

 

 

Snímače na pult

Datalogic Cobalto CO5300

káblový, 1D viacsmetrový laser, RS232 / USB

 

Datalogic Gryphon I GPS4400

káblový, 2D imager, RS232 / USB

 

Datalogic Magellan 3200VSi

káblový, 2D imager, RS232 / USB

 

Snímače do pultu

Datalogic Magellan 2300HS

káblový, 1D viacsmetrový laser, RS232 / USB

 

Datalogic Magellan 9300i/9400i

káblový, 2D imager, RS232 / USB

možnosť zabudovania váhy

 

Datalogic Magellan 9800i

káblový, 2D imager, RS232 / USB

možnosť zabudovania váhy