Podpora pokladničných váh CAS

Pokladničné váhy CAS s protokolom AP-1 sú podporované od verzie KASAwin 17.0d

 

 

Kórejský výrobca CAS ponúka niekoľko modelov obchodných váh. Prvá implementácia bola realizovaná s váhoskenerom, v ktorom bola použitá váha CAS PDS a skener Datalogic Magellan.

 

Všetky modely CAS, ktoré podporujú protokol AP-1, budú pri správnom nastavení parametrov váhy bez problémov komunikovať s pokladničnou aplikáciou KASAwin.

 

V prípade záujmu o váhy CAS sa obráťte na naše obchodné oddelenie.