Implementácia EET pre český trh

Implementácia podpory elektronickej evidencie tržieb (EET) pre Českú republiku bola ukončená vydaním českých verzií MOPwin, KASAwin a JAPwin.

Zákonom č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, bola v ČR zavedená povinnosť evidovať elektronicky tržby v maloobchode. Pre väčšinu používateľov ISM je táto povinnosť platná od 1.3.2017. Po ukončení vývoja, testovania a pilotnej prevádzky sú pripravené programy s podporou komunikácie so serverom Finanční správy. Podpora EET je dopracovaná v nasledovných českých verziách programov:

  • KASAwin 17.0b
  • JAPwin 10.4c

Pre sprístupnenie pridaných služieb je okrem nainštalovania novej verzie potrebná aj inštalácia IDS súborov, ktoré obsahujú identifikačné údaje „provozovny“ a „pokladny“ používané pri registrácii tržieb.

V riešení MOP+KASA je príjem hotovostných úhrad faktúr s registráciou EET k dispozícii v programe KASA.