O spoločnosti

Spoločnosť Ventus, s.r.o. vznikla v roku 1997 a svoju činnosť od začiatku zamerala na vývoj vlastného programového vybavenia - informačného systému pre maloobchodný sektor a dodávku riešení postavených na jeho základe. Našim zámerom bolo vytvoriť špecializovaný tím, ktorý bude schopný kvalifikovane a kompetentne pôsobiť v oblasti nášho záujmu. Túto koncepciu zachovávame aj na úkor potenciálneho ekonomického, resp. personálneho rastu pri rozšírení pôsobenia do iných oblastí. Efektívnosť fungovania a kumulácia skúseností v našich zamestnancoch sú dostatočnými prínosmi získanými z tejto filozofie podnikania. Spoločnosť je počas celej doby existencie ekonomicky a personálne stabilná.

 

Napriek tomu, že v referenciách uvádzame iba veľké maloobchodné reťazce dlhodobo etablované na našom trhu, rovnakú hodnotu majú pre nás aj stovky malých zákazníkov, ktorí používajú naše riešenia. Poskytovaniu služieb pre túto skupinu zákazníkov venujeme rovnakú pozornosť ako poskytovaniu služieb veľkým zákazníkom. Vďaka našim skúsenostiam z dlhoročného pôsobenia v oblasti maloobchodu vieme poskytnúť vysokú pridanú hodnotu najmä podnikateľom, ktorí majú ambíciu rozšíriť svoje pôsobenie z jednej, dvoch predajní na menšiu alebo strednú sieť prevádzok. Vieme im poskytnúť nielen nástroje, ale aj cenné rady, ktoré im umožnia v správnom čase centralizovať vybrané činnosti a dosiahnuť tak optimálne a efektívne fungovanie.

  

Rovnakú hodnotu ako naši zákazníci majú pre nás aj partneri, s ktorými spolupracujeme. Veríme, že takým istým úspechom ako presadenie vlastného riešenia v konkurenčnom prostredí je aj fungujúca spolupráca. Na zabezpečenie lepšej regionálnej dostupnosti máme partnerov, ktorí zabezpečujú predaj nášho riešenia, jeho inštaláciu a služby na zabezpečenie prevádzky. Na splnenie legislatívnych požiadaviek zákona o ERP spolupracujeme s partnermi, ktorí zabezpečujú dodávku a servis fiškálnych tlačiarní. Túto činnosť zabezpečujeme aj vlastnými kapacitami, ale spolupráca s partnermi poskytuje zákazníkom lepšiu a lacnejšiu dostupnosť fiškálnych tlačiarní. Oblastí spolupráce s partnermi je omnoho viac - integrácia nášho riešenia s ekonomickými a účtovníckymi systémami, spolupráca s veľkoobchodnými systémami, riešeniami pre prevádzku e-shopov, spolupráca s výrobcami alebo dodávateľmi špecializovaného hardvéru pre maloobchod - váhy, snímače, overovače cien, prenosné terminály a pod. Vážime si tiež možnosť integrovať do nášho riešenia napr. systém elektronických cenoviek alebo samoobslužných pokladníc.