Novela zákona 289/2008

Dňom 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona 289/2008 o elektronických registračných pokladniciach, zverejnená 20.12.2018 pod číslom 368/2018.

 

Uvedená novela prináša zásadné zmeny v používaní registračných pokladníc, ktoré sa dotknú všetkých našich zákazníkov. Namiesto doteraz používaných ERP resp. fiškálnych tlačiarní, budú musieť používať pokladnice e-kasa klient. Tento typ pokladnice môžu zákazníci začať používať od 1.4.2019 a musia od 1.7.2019. Hlavnou zmenou, ktorú prináša novela, je požiadavka na online pripojenie každej pokladnice k serveru finančnej správy prostredníctvom internetu. Pokladnica musí automaticky na serveri zaregistrovať predajové doklady, vklady a výbery hotovosti ešte pred ich vytlačením.

 

Zákon definuje dva typy pokladníc e-kasa klient: online registračnú pokladnicu a virtuálnu registračnú pokladnicu. Naše riešenie je zahrnuté pod pojem online registračná pokladnica (ORP). ORP je podľa zákona súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností zákona. Z novely zákona vyplýva, že na tlač predajových dokladov nebude nutné používať existujúce fiškálne tlačiarne, ale budú postačovať štandardné účtenkové tlačiarne, ktoré však musia byť schopné vytlačiť QR kód.

 

Namiesto fiškálnych tlačiarní však zákon definuje nové technické zariadenie – chránené dátové úložisko (CHDÚ) a nový softvérový alebo hardvérový modul, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu so serverom e-kasa (PPEKK). Obidve tieto zariadenia podliehajú spoločne certifikácii na Colnom úrade Bratislava. To znamená, že si môžete zakúpiť a používať iba také zariadenia, ktoré majú platný certifikát.

 

Vzhľadom na stanovené termíny a nutnosť navrhnúť, vyrobiť, certifikovať a dodať úplne nové technické zariadenia a softvérové moduly nás čaká veľmi hektické obdobie. Zákon sa odvoláva na požiadavky na ORP, ktoré budú zverejnené dodatočne, takisto konkrétne požiadavky na certifikáciu, budú zverejnené až dodatočne. Technická špecifikácia CHDÚ bola naposledy aktualizovaná 14.12.2018 a nie je zrejmé, či ide o poslednú zmenu. Napriek tomu Vás chceme ubezpečiť, že na príprave nového riešenia, ktoré bude spĺňať zákonom stanovené požiadavky už intenzívne pracujeme. Z doteraz zverejnených požiadaviek je zrejmé, že už definitívne nebude možné používať pokladnice s operačným systémom MS DOS a ihličkové účtenkové tlačiarne.

 

Používať ORP je možné až od 1.4.2019, napriek tomu Vám odporúčame využiť čas a zabezpečiť si zriadenie internetového pripojenia predajne resp. každej pokladnice do internetu. V prípade, ak pripojenie do internetu nie je v konkrétnej lokalite k dispozícií, môžete podľa paragrafu 3 odsek a) požiadať o výnimku.

V najbližších dňoch oslovíme existujúcich zákazníkov e-mailom so žiadosťou na vyplnenie dotazníka na inventarizáciu aktuálne používaných zariadení. V prípade, ak mail do 10.1.2019 neobdržíte a máte záujem používať naše riešenie aj naďalej, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.