Pripravovaná zmena legislatívy – eKasa

Informácie o zmenách, ktoré pripravuje štát v oblasti registračných pokladníc a ich dopad na programy ISM.

 

V posledných mesiacoch Finančná správa SR v médiách opakovane informuje o zámere zmeniť súčasný systém registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní a nahradiť ho povinnosťou evidovať realizované predaje priamo do informačného systému finančnej správy. To znamená, že pokladnice resp. fiškálne tlačiarne by už neboli vybavené zapečateným fiškálnym modulom s pamäťou, do ktorej sa dnes zapisujú informácie o tržbách pokladnice. Jednotlivé predaje by pokladnica namiesto toho okamžite zapisovala cez internetové pripojenie do systému finančnej správy (okrem zákonom stanovených výnimiek).

 

Zo zverejeného návrhu zákona vyplýva, že v pokladniciach vybavených našim programom by sa nahradili fiškálne tlačiarne štandardnými účtenkovými alebo inými tlačiarňami. Programy ISM by museli zabezpečiť pripojenie pokladnice k serveru finančnej správy a odosielanie požadovaných údajov. Navrhované riešenie vychádza zo spôsobu evidencie tržieb v Českej republike (EET).

 

Presnejší popis potrebných zmien vybavenia pokladničných miest ešte nie je definitívne známy, pretože legislatívny proces stále prebieha. Základná požiadavka na trvalé (online) pripojenie pokladnice do internetu sa pri schválení tohto legislatívneho zámeru už asi nezmení. Odporúčame preveriť si v dostatočnom predstihu možnosti pripojenia vašej prevádzky do internetu, pretože nie všade je to možné zabezpečiť v priebehu pár týždňov.

 

Chceme všetkých zákazníkov ubezpečiť, že programy ISM budú na novú legislatívu upravené tak, aby ste ich mohli naďalej používať. Naše programy majú zapracovanú podporu systému EET v Českej republike, ktorá je používaná v reálnej prevádzke a preto máme potrebné praktické skúsenosti s plánovanou online evidenciou tržieb.