KASA je aplikácia, ktorá sa používa na pokladničnom mieste predajne a je riadená programom MOP. Jej hlavnou úlohou je spoľahlivo a čo najrýchlejšie spracovávať jednotlivé nákupy zákazníkov predajne. Na tento účel spolupracuje s pokladničnými periférnymi zariadeniami, ako napr. tlačiarne účteniek, snímače čiarového kódu, elektronické pokladničné váhy, zákaznícke displeje, pokladničné zásuvky, prenosné zariadenia pre zber údajov – záznamníky údajov.

KASA poskytuje služby na predaj prostredníctvom registračných čísel alebo čiarových kódov, vyhľadaním cez názov tovaru, umožňuje pridávanie položiek v režime množstvo * cena alebo cena * množstvo. Umožňuje automaticky predpĺňanie množstva 1 alebo naopak vyžaduje zadania množstva pri každej položke. Osobitne je možné tieto režimy nastaviť pre položky nasnímané snímačom čiarových kódov. KASA podporuje rôzne typy zliav pridávaných automaticky alebo ručne, predajnú cenu dokáže vypočítať na základe identifikácie zákazníka. Podporuje rôzne typy zákazníckych a vernostných kariet a rôzne spôsoby ich vydávania a používania. Umožňuje využívanie rôznych zľavových a nákupných kupónov. Podporuje platbu za nákup stravovacích poukážok viacerými spôsobmi pridania do nákupu a takisto platbu stravovacími kartami, vrátane kontroly a obmedzenia tovarov, na ktoré sa môžu použiť. Umožňuje evidovanie úhrad faktúr. Samozrejmosťou sú príjem platieb v cudzej mene, evidencia prijatých záloh a služby na spracovanie reklamácií.

Ďalšou možnosťou na zrýchlenie predaja je využívanie skrátených zoznamov, t.j. zoznamov položiek, ktoré sa predávajú najčastejšie, prípadne položiek, ktoré nie sú vybavené čiarovým kódom. KASA poskytuje vždy aktuálny prehľad hotovosti a jej náhrad v pokladničnej zásuvke a služby na vklady, výbery a vyhotovenie pokladničných súpisiek. Prostredníctvom uzávierky pokladníka je možné aj v priebehu dňa urobiť ich súpis a vytvoriť nový počiatočný stav napr. pri výmene smien. Užitočnými vlastnosťami s rôznymi spôsobmi využitia sú odložené nákupy a košíkový predaj.

 

Modul Dotykové ovládanie – je rozširujúcim modulom aplikácie KASA, ktorý umožní ovládanie pokladničnej aplikácie dotykom na zobrazovacom paneli. Modul Dotykové ovládanie výrazne zjednodušuje obsluhu a ovládanie programu, urýchľuje prácu obsluhy a súčasne umožňuje pokladníkovi priamy zrakový kontakt so zákazníkom. Ovládacie prvky sú priamo na obrazovke, funkcie programu ovláda pokladník jednoduchým ťuknutím na monitor, avšak pohyb po číselníkových údajoch je možný aj ťahaním prsta.