Podpora ISM

Na pomoc pri prevádzke Informačného systému maloobchodu poskytujeme zákazníkom, ktorí majú s nami uzatvorenú zmluvu typu "Aktualizácia ISM s podporou" alebo "Podpora ISM", službu telefonického alebo e-mailového poradenstva. Naši odborní pracovníci zabezpečujú poskytnutie odpovedí na otázky týkajúce sa používania a návody na riešenie problémových situácií pri používaní jednotlivých programov ISM. Pri kontaktovaní pracoviska podpory si pripravte svoje identifikačné údaje:

  • obchodné meno alebo IČO
  • číslo IDS súboru licencie

 

Telefonické poradenstvo je poskytované v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 16.00 hod na telefónnom čísle: 048 2901122.

E-mailové poradenstvo poskytujeme na adrese: ism(zavináč)ventus.sk. Správy sú vybavované zvyčajne v pracovných dňoch v rovnakých časoch, ako je poskytované telefonické poradenstvo.