Váhy

Na predaj váženého tovaru sa využívajú rôzne typy váh:

  • pokladničné váhy sa používajú v prípade, ak sa tovar váži pri blokovaní nákupu, váhy sú zvyčajne prepojené s pokladnicou alebo sú súčasťou snímača čiarových kódov (váhoskener)
  • pultové etiketovacie váhy sa používajú v oddeleniach, kde tovar váži a balí obsluha predajne
  • samoobslužné etiketovacie váhy sú určené na váženie tovaru zákazníkmi

V ponuke máme váhy pre uvedené spôsoby použitia, všetky sú integrované do ISM. Pultové a samoobslužné váhy sa pripájajú k programu MOPwin, ktorý do nich napĺňa zoznam a ceny tovarov. Pokladničné váhy sú prepojené s pokladničnými programami KASAwin a uniPOS, ktoré si z nich pri blokovaní položky načítajú jej hmotnosť.

Dibal Mistral M-525

Rada Mistral predstavuje stredný rad váh s tlačou etikety alebo účtenky, vyznačuje sa vynikajúcim dizajnom, technológiou a jednoduchosťou použitia. Váhy sú ponúkané v štyroch typoch vyhotovenia: Flat - bez stĺpika, Tower - so stĺpikom, DoubleBody a Závesné. Výmena etikiet je riešená kazetovým spôsobom, čo výrazne znižuje riziko mechanického poškodenia a zvyšuje životnosť termohlavy. Model Mistral M-525 umožňuje naplnenie až 5000 položiek do váhy. Príplatkový grafický displej zlepšuje vzhľad zobrazovaných informácií a poskytuje širšie možnosti konfigurácie zobrazovaných údajov. Váha disponuje komunikačným rozhraním typu Ethernet. Podporuje používanie v režime "master - slave" pre prípad zapojenia viac ako jednej váhy v predajni. Ďalšou užitočnou vlastnosťou je režim košíkového predaja.

Pokladničné váhy

DIGI DS 650 E

bez tlače etikiet, výpočet ceny, RS232

DIGI DS 782 B

bez tlače etikiet, výpočet ceny, RS232

MS 2421 Stratos S + DIGI DS 983

váho-skener, RS232