Hlavným produktom našej spoločnosti je vlastný softvér – Informačný systém maloobchodu (ISM). Slúži na riadenie siete maloobchodných predajní, maloobchodnej predajne, ako aj pokladničného miesta. Jednotlivé počítačové programy ISM sú určené na spracovávanie procesov, úloh a činností, kľúčových pre fungovanie v maloobchodnom sektore.

 

ISM tvoria tieto základné počítačové programy:

  • COSwinSQL – Centrum obchodnej siete
  • MOPwin – Maloobchodná predajňa
  • KASAwin – Pokladnica k MOP
  • uniPOS – Pokladnica
  • mobISM – Mobilný asistent
  • AKPwin – Archivácia kontrolných pások