Aplikácia je určená na inštaláciu a používanie v prenosnom termináli vybavenom snímačom čiarového kódu. Používa sa na spravovanie činností, ktoré je efektívnejšie robiť priamo na ploche predajne alebo skladu, ako v kancelárii. Má modulárnu štruktúru čo umožňuje zakúpiť si do jednotlivých terminálov iba požadovanú funkcionalitu.

Základnou vlastnosťou tohto riešenia je priama integrácia do prostredia programov ISM a komunikácia medzi počítačom a terminálom bez importovania a exportovania dávok. Aplikácia je vytvorená v prostredí grafického operačného systému Windows CE, čo umožňuje kontrastnejšie a prehľadnejšie zobrazenie údajov na displeji terminálu. Nastavenie väčšiny parametrov sa robí v spolupracujúcej aplikácii ISM, obsluha terminálu ich nemôže zmeniť.

Podporované sú dva režimy práce: off-line režim – údaje sú uložené v pamäti terminálu, medzi terminálom a počítačom sa prenášajú prostredníctvom USB kábla iba vtedy, keď sú navzájom prepojené, on-line režim – údaje, s ktorými terminál pracuje a ktoré sa v ňom zadávajú, sú uložené v SQL databáze umiestnenej v počítači, ku ktorému je terminál trvale pripojený pomocou wifi siete.

Modul mobISM-Základ – zabezpečuje prenesenie zásoby do terminálu, umožní vyhľadávanie a prezeranie položiek zásoby v terminále.

Modul mobISM-CEN – používa sa na vytváranie súpisu položiek s využitím pri tlači cenoviek v programe MOP.

Modul mobISM-DOK – slúži na vytváranie dokumentov typu príjem, výdaj, predaj, objednávka a dodací list v termináli a prenesenie do programu MOP alebo KASA.

Modul mobISM-INV – využíva sa pri inventúrach, umožňuje zadávanie inventúrnych stavov a ich prenesenie do služby vstup skutočných stavov inventúry v MOP.

Modul mobISM-KCEN – obsahuje službu na vyhľadanie položky a zobrazenie údajov používaných na cenovkách pre ich rýchlu kontrolu, pri zistení rozdielu tento pridá do súpisu cenoviek (vyžaduje si modul Cenovky).

Modul mobISM-UZAS – využíva sa na zmenu vybraných údajov o položke zásoby napr. minimálna zásoba, dátum spotreby, sektor umiestnenia, čiarový kód a pod. v termináli a prenesenie do MOP.