Zoznam podporovaných POS terminálov

POS terminál sa používa na realizáciu transakcií pri bezhotovostnej úhrade za nákup bankovou alebo stravovacou kartou. POS terminál sa môže používať autonómne alebo prepojený s pokladnicou. Prepojenie POS terminálu s pokladnicou prináša niekoľko výhod:

  • nevznikajú chyby pri zadávaní sumy, ktorú má zákazník zaplatiť
  • zrýchli sa vybavenie zákazníka pri platení nákupu
  • pokladničný program môže kontrolovať, či sú všetky zaevidované nákupy zaplatené kartou evidované aj v POS termináli – terminály označené ¹)
  • potvrdenky z POS terminálu sa môžu tlačiť na účtenkovej tlačiarni pokladnice – terminály označené ²)

Pri prepojení pokladnice s POS terminálom prebieha platba za nákup nasledovne:

  1. na konci nákupu obsluha vyberie úhradu platobnou kartou
  2. program automaticky odošle do POS terminálu sumu nákupu
  3. zákazník použije svoju kartu, zadá svoj PIN (ak ho POS vyžaduje) a POS zrealizuje transakciu
  4. POS terminál odošle do pokladnice výsledok transakcie
  5. ak bola transakcia úspešná, pokladnica vytlačí účtenku, ak bola neúspešná, zobrazí sa príslušná chybová správa

Jednotlivé POS terminály, resp. banky poskytujú základné bankové transakcie (platba, storno, návrat) a doplnkové služby (dobitie kreditu mobilného telefónu, zaplatenie poštových poukážok a faktúr).

Zoznam podporovaných POS terminálov bánk:

 

Banka Poskytovateľ Protokol Poznámka
Tatrabanka Printec PRSK02-03 iba sériový POS terminál
VÚB Sonet Hypercom sériový aj IP POS terminál
SLSP Printec ECR 2.0 iba IP POS terminál
ČSOB Printec PRSK02-03 sériový aj IP POS terminál
Unicredit AXAsoft AXA 2.0 iba IP POS terminál ¹) ²)
Unicredit Printec POS2-ECR iba IP POS terminál ¹) ²)