Oprava dokladov nesprávne vystavených bez prenosu daňovej povinnosti

Návod na opravu pokladničných dokladov z programu KASA, ktoré mali byť vystavené s prenosom daňovej povinnosti.

 

Predajové doklady pre platiteľa DPH boli vystavené cez fiškálnu tlačiareň, preto je potrebné ich stornovať a vystaviť nové doklady predaja. Dôvodom je, že sa zmení výška základu dane a daň v sadzbe 20%.

Nutné podmienky, ktoré musia byť pred opravou splnené:

 • program KASA je prepojená v počítačovej sieti s programom MOP,
 • tovary v stave zásob v MOP majú správne vyplnené kódy colnej nomenklatúry a nastavenú značku pre prenos daňovej povinnosti.

Postup v programe KASA je nasledujúci:

 1.  V službe Prehľady / Účtenka zo žurnálu v MOP sa zadá dátum predaja a číslo dokladu – zvyšné údaje sa prevezmú z MOP.
 2. Potvrdí sa tlačidlo Stornovanie účtenky. Účtenka sa stornuje v pôvodných cenách a aj sa vytvorí dobropis.
 3. V službe Prehľady / Žurnál sa nastavte na vytvorený doklad storna a použite funkciu Nový doklad.
 4. Ukončite doklad vytvorením faktúry v hotovosti na rovnakého partnera ako bol vystavený storno doklad a v prípade, že boli poskytnuté zľavy a môžete ich cez potvrdenie zrušiť, potvrďte že sa majú zachovať.
 5. Nová faktúra bude vystavená v pôvodných cenách platných v čase predaja tovaru. Pri vystavovaní faktúry odporúčame do niektorého riadku textu uviesť, že sa ide o opravu pôvodnej faktúry.

 V prípade, že je potrebné opraviť doklad predaja vystavený a fakturovaný v MOP (pri pohybe 0502 môže byť aj cez pokladňu, tu je výnimka, pretože ide o nefiškálny doklad), potom je potrebné postupovať takto:

 1. v MOP musia byť nastavené globálne parametre programu MOP Modifikácia vyfakturovaného DL a Možnosť opraviť doklad po DU.
 2. V službe Prehľady / Prvotné doklady / Prehľad dokladov vyhľadajte doklad, ktorý je potrebné opraviť a cez funkciu Oprava – oprava položiek zobraziť pôvodné položky dokladu a cez funkciu Oprava iba prejsť cez položku, ktorá má povinnosť prenosu dane.
 3. Je potrebné skontrolovať, aby zostali tie isté nákupné aj predajné ceny ako boli na pôvodnom doklade!
 4. Pri ukončení dokladu potom program týmto tovarom uplatní prenos daňovej povinnosti a vytlačí sa aj faktúra s novými hodnotami.

 

V prípade akýkoľvek nejasností kontaktuje našu službu Podpora ISM,