Servisná verzia MOP/KASA 22.2.8

Dňa 3.8.2022 bola vydaná servisná verzia programu MOP/KASA 22.2.8.

Obsahuje legislatívnu úpravu ohľadne zaokrúhľovania nákupu v hotovosti na 5 eurocentov.

Verziu MOP/KASA je možné aktualizovať priamo z programu MOP prostredníctvom služby Kontrola novej verzie na FTP v ponuke Služby správcu programu, ktorá zabezpečí stiahnutie a nainštalovanie novej verzie. V prípade, že z počítača na ktorom je nainštalovaný program MOP nemáte prístup na internet, kontaktujte našu službu Podpora ISM.  Verzie je možné stiahnuť aj priamo z nášho FTP servera.

Servisná verzia je kompletná, je možné nainštalovať na ľubovoľnú nižšiu verziu.