Rýchlosť tlače na ORP KASAwin

V posledných dňoch sa v novinách aj televízii preberala rýchlosť nových pokladníc pre zavedení eKasa. Ako je na tom naša pokladnica KASAwin?

Podľa nového zákona musí online registračná pokladnica (ORP) eKasa odoslať každú účtenku na server finančnej správy a obsah účtenky ako aj správy, ktoré si pokladnica vymení so serverom finančnej správu uložiť do chráneného dátového úložiska (CHDÚ). Do CHDÚ sa tak ukladajú tri rôzne správy, ktoré majú navyše aj rôznu veľkosť. Toto všetko má za následok, že na nových pokladniciach sa začne účtenka tlačiť neskôr ako to bolo pri fiškálnych tlačiarňach. Niektorí obchodníci sa sťažujú, že musia na vytlačenie účtenky čakať 8 – 10 sekúnd.

V našich pokladniciach sledujeme a evidujeme celý priebeh komunikácie pokladnice s finančnou správou aj CHDÚ. Máme preto presné štatistické údaje zo všetkých pokladníc. Do dnešného dňa sme zaevidovali na server finančnej správy viac ako 12 miliónov účteniek. Priemerný čas registrácie a začiatku tlače účtenky je 3.23 sekundy. K dispozícii máme aj podrobnejšie rozloženie časov trvania registrácie. Na nasledovnom obrázku sú týždenné priemery časov registrácie a ich podiely rozložené od 3 do 6 sekúnd. Viac ako 90% registrácií trvá kratšie ako 4 sekundy a viac ako 98% registrácií trvá kratšie ako 5 sekúnd.

Trvanie registrácií - všetky pokladnice

Staršie tlačiarne nepoznajú príkaz na vytlačenie QR kódu, preto sa QR kód posiela do tlačiarne ako obrázok. Tým sa ale zvyšuje veľkosť údajov, ktoré sa zapisujú do CHDÚ a zároveň sa predlžuje čas registrácie. Na nasledovnom obrázku sú priemerné časy registrácií ale iba za pokladnice, ktoré majú tlačiarne s podporou tlače QR kódu. Viac ako 80% registrácií trvá kratšie ako 3 sekundy a viac ako 95% registrácií trvá kratšie ako 4 sekundy.

Trvanie registrácií - tlačiarne s QR kódom

Na rýchlosť registrácie májú samozrejme vplyv aj rýchlosť resp. „priepustnosť“ internetového spojenia, rôzne firewally, proxy servery a pod. Ak sa na našej pokladnice vyskytne dlhší čas registrácie resp. tlače, ide o ojedinelé prípady a sú ovplyvnené vonkajším prostredím, ktoré nemôže pokladničná aplikácia ovplyvniť.

Štatistické údaje teda jednoznačne preukazujú, že naše pokladnice nemajú problém s trvaním registrácií.