Prvých 50 dní od začiatku nasadzovania ORP eKasa

12.6.2019 uplynulo prvých 50 dní od dňa, kedy sme uviedli do reálnej prevádzky prvú ORP eKasa. Čo sa nám za toto obdobie podarilo?

Dňa 23.4.2019 sme uviedli do prevádzky prvú pilotnú ORP eKasa a ešte v ten istý deň sa zaregistrovalo prvý 8 dokladov na server finančnej správy. Obdobie pilotných inštalácií trvalo presne jeden mesiac, na jeho konci bolo v prevádzke 43 pokladníc a denne sme online registrovali viac ako 15 000 dokladov. Od 24.5.2019 sa začali hromadné inštalácie a počet pokladníc ako aj počet registrovaných dokladov začal rapídne stúpať.

V stredu 12.6.2019 uplynulo presne 50 dní od prvej pilotnej inštalácie. V prevádzke je viac ako 1 300 pokladníc v takmer 800 predajniach a každý deň pribúda v priemere 100 nových pokladníc. O stúpajúcom počte registrovaných dokladov najlepšie vypovedá nasledovný graf.

Viac ako 90% registrácii dokladov trvá kratšie ako 4 sekundy, pričom samotná komunikácia so serverom finančnej správy trvá v priemere 400 ms. V prípade, že  tlačiareň tlačí QR kód ako bitmapu, registrácia trvá o cca. 1,2 sekundy dlhšie ako pri tlačiarni, ktorá podporuje tlač QR kódu cez ESC príkaz. Denný priemer offline registrovaných dokladov je na úrovni 0,5%. Z doterajších údajov vieme odhadnúť, že pri dennom priemernom počte 500 dokladov, by malo dôjsť k zaplnenie CHDÚ za cca. 5 rokov. Na tento údaj má taktiež vplyv to, či sa QR kód tlačí ako bitmapa.