Odstránenie problému s offline registráciami eKasa

Registrujú sa v programe KASAwin od piatku 19.2.2021 všetky účtenky v offline režime? Čítajte ďalej, ako tento problém odstrániť.

Vo štvrtok 18.2.2021 vymenili na Finančnej správe podpisový certifikát, ktorým FS podpisuje správy, ktoré prijíma pokladničný porgram KASAwin. Pretože pokladňa vyhodnotila, že prijaté správy z FS sú podpísané nesprávnym podpisom, dochádza od tohto okamihu k offline registrácii účteniek. Žiaľ, zmena certifikátu sa nedala vopred otestovať. Problém je možné odstrániť iba výmenou knižnice v programe KASAwin, ktorá zabezpečuje komunikáciu s FS.

Upravená verzia knižnice je zverejnená na našom FTP serveri v adresári /instsk/rozne/ISMeKasa/. Z tohto priečinku si stiahnite súbory ISMeKasa.dll a ISMeKasa.tlb. V prípade, že namáte prístup na náš FTP server, alebo je nedostupný, súbory je možné stiahnuť aj z google disku https://drive.google.com/drive/folders/1xGofXhsv937qnh-CDzOFdvPzeinF3xgF?usp=sharing
Obidva súbory je potrebné prekopírovať do priečinku KASA\FXW v čase, keď nie je program KASA spustnený. Tento postup je možné použiť iba v prípade, že používate verziu 19.4.10 a vyssiu, V opačnom prípade je potrebné preinštalovat celú verziu MOP a KASA 21.2.4 alebo vyššiu, ktorá už obsahuje upravené knižnice.

Novú verziu knižnice je možné do pokladnice dostať viacerými spôsobmi:
1. Na počítači s programom KASA (priamo alebo pripojený cez vzdialený prístup) – ukončiť program KASA, prekopirovať súbory do priečinku KASA\FXW a znovu sputiť program KASA.

2. Prostredníctvom počítača s programom MOP, ak nie je možné prerušiť prácu na pokladniach (takisto priamo na počítači alebo cez vzdialený prístup) – oba súbory prekopírovať do priečinku MOP\INST\KASWSIS a dať pokyn pokladničkam, aby pri najbližej možnej príležitosti ukončili a znovu spustili program KASAwin. Program KASA si knižnice automaticky aktualizuje.

Dôležité upozornenie:
Pokladnica od rána eviduje všetky účtenky v OFF LINE režime, takže môže byť neodoslaný väčší počet účteniek. Po výmene knižnice sa budú na pozadí priebežne odosielať na FS. Preto odporúčame po dennej uzávierke použiť službu: Služby / eKasa / Odoslanie uložených správ, ktorá dokončí odoslanie všetkých uložených práv. Operácia môže trvať dlhšie, preto je možné nechať počítač zapnutý, aby sa ukončila do nasledujúceho otvorenia pokladne. Zákonná lehota na zaevidovanie offline účteniek je 96 hodín t.j. najneskôr do pondelku 22.2.2021 večer, avšak neodporúčame čakať do poslednej chvíle.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte našu linku Podpora ISM 048/290 11 22. Ak si z nejakých dôvodov neviete urobit požadovanú výmenu knižnice alebo inštalácie verzie sami, pošlite nam mail na adresu ism@ventus.sk a napíšte v ňom požiadavku a telefonický kontakt do predajne.