Nová verzia programu uniPOS 2.1.0

Dňa 8.12.2020 bola vydaná nová verzia programu uniPOS 2.1.0.

Na inštalačnom CD ISM, ktoré bude poštou doručené zákazníkom v priebehu niekoľkých dní, sa nachádza nová hlavná verzia programu uniPOS 2.1.0. Úpravy sú podrobne popísané v sprievodnom liste.