Aplikácia JAPwin – Jednoduchá agenda predajne je kľúčová aplikácia pre nasadenie ISM v celej maloobchodnej sieti. Je totiž určená pre kategóriu najmenších a stredne menších predajní. Plošné nasadenie aplikácií ISM do celej maloobchodnej siete je nevyhnutné na to, aby sa mohli efektívne používať nástroje na jej centrálne riadenie (nákup tovaru, cenotvorba, štatistiky predaja a pod.). Kategória malých predajní je pre každého majiteľa obchodnej siete kritická z pohľadu efektívnosti investícií do ich vybavenia vhodným pokladničným systémom. JAPwin je charakteristický mimoriadne priaznivým pomerom cena / funkčné možnosti. Vysoká modularita riešenia umožňuje poskladať výsledné riešenie z modulov potrebných pre optimálnu prevádzku predajne.

Hlavné funkčné vlastnosti

 • optimálne riešenie pre jednopokladničné predajne a pre predajne s malým počtom pokladničných miest (maximálne tri)
 • možnosť autonómnej prevádzky s vlastnou tvorbou cien, ako aj so zaraďovaním nových tovarových položiek
 • možnosť zablokovať vlastnú tvorbu cien a zaraďovanie nových tovarových položiek na celý alebo vybraný sortiment
 • možnosť vytvárania rôznych druhov dokladov pre následné spracovanie v centrálnom informačnom systéme
 • neumožňuje priamo aktualizovať skladovú evidenciu zásob predajne
 • práca s ponukovými listami dodávateľov, vystavovanie a odosielanie objednávok elektronickou cestou
 • rýchle a spoľahlivé spracovanie nákupu
 • akceptácia bežne používaných spôsobov úhrady za nákup a ich vzájomná kombinácia
 • podpora zálohovania kontrolných pások v elektronickej forme v programe AKPwin
 • podpora rôznych vernostných systémov (identifikačné karty, kupóny a pod.)
 • komunikácia s centrálou prostredníctvom mailu, FTP a jednoduchých textových správ
 • tvorba výkazu o nákupe, predaji a zásobách spotrebiteľských balení liehu pre colné úrady
 • nastavovanie všetkých dôležitých parametrov aplikácie v COS a ich aktualizácia do JAPwin