ISMeKasa – prvé certifikované riešenie eKasa.

Finančná správa SR vydala rozhodnutím č. 147093/2019 zo dňa 15.3.2019 prvý certifikát na pokladnicu e-kasa klient pre našu spoločnosť.

Máme za sebou prvý dôležitý krok pri prechode z fiskálnych tlačiarní na pokladnice eKasa. Získanie certifikátu nám umožňuje začať s výmenou pokladníc v dostatočnom časovom predstihu tak, aby všetci naši zákazníci stihli výmenu do 1.7.2019. V týchto dňoch dokončujeme úpravy pokladničnej aplikácie KASAwin a pripravujeme ponuky na dodanie pokladnice eKasa. Informácie o ďalšom postupne zverejníme v nasledujúcich týždňoch.