CD ISM 2016.11.24

Vydanie inštalačného CD ISM 2016.11.24.

Pripravili sme na distribúciu nové inštalačné CD ISM, na ktorom sa nachádzajú najnovšie verzie programov. CD bude v nasledujúcich dňoch zaslané všetkým zákazníkom, ktorým poskytujeme službu Aktualizácia ISM alebo Aktualizácia ISM s podporou. Na CD sa nachádzajú aplikácie:

 

ISM Agent 4.3 nová verzia
COSwinSQL 15.0 nová hlavná verzia
MOPwin 17.0 nová hlavná verzia
KASA/KASAwin 17.0 nová hlavná verzia
OPCwin 3.4 nová hlavná verzia
AKPwin 9.5 nová hlavná verzia
uniPOS 1.4.3 nová verzia

 

Podrobné informácie o novinkách a zmenách v aplikáciách nájdete v sprievodných listoch k jednotlivým aplikáciám.