Hlavné verzie COS/MOP/KASA 22.0.0

Dňa 2.12.2021 boli vydané hlavné verzie programov COS, MOP a KASA.

Všetky zmeny v aplikáciach sú podrobne popísané v sprievodných listoch a preto venujte čas na ich dôkladné prečítanie.

Vydané verzie obsahujú úpravy súvisiace so zákonom 302/2019 Z. z.o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Sprievodný list k programu MOPwin obsahuje podrobný popis, akým spôsobom evidovať na zásobe nové tovary v jednorazových zálohovaných obaloch, akým spôsobom ich prijímať na zásobu a ako predávať.

Verziu MOP/KASA je možné aktualizovať priamo z programu MOP prostredníctvom služby Kontrola novej verzie na FTP v ponuke Služby správcu programu, ktorá zabezpečí stiahnutie a nainštalovanie novej verzie. V prípade, že z počítača na ktorom je nainštalovaný program MOP nemáte prístup na internet, kontaktujte našu službu Podpora ISM.  Verzie je možné stiahnuť aj priamo z nášho FTP servera.

Po vydaní hlavnej verzie 22.0.0 vydávame servisné vezie, v ktorých sú opravené nahlásené problémy.