Servisné verzie COS/MOP/KASA 18.0d

Dňa 7.2.2018 boli vydané servisné verzie programov COS/MOP/KASA 18.0d, v ktorých boli dokončené všetky potrebné úpravy súvisiace s prenosom daňovej povinnosti.

 

 

NR SR schválila dňa 7.12.2017 novelu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Novela mení znenie §69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane (t.j. prenos daňovej povinnosti na odberateľa) v ods. 12. V sprievodných listoch k jednotlivým programom nájdete podrobný popis všetkých programových úprav súvisiacich s touto legislatívnou zmenou. Vydané verzie programov nebudú distribuované na CD.

 

Verziu MOP/KASA je možné aktualizovať priamo z programu MOP prostredníctvom služby Kontrola novej verzie na FTP v ponuke Služby správcu programu, ktorá zabezpečí stiahnutie a nainštalovanie novej verzie. V prípade, že z počítača na ktorom je nainštalovaný program MOP nemáte prístup na internet, kontaktujete našu službu Podpora ISM.  Verzie je možné stiahnuť aj priamo z nášho FTP servera.

 

Servisné verzie 18.0d sa dajú nainštalovať iba na verziu COS/MOP/KASA 18.0 a vyššiu.