Servisná verzia COS 18.0c

Dňa 23.1.2018 bola vydaná servisná verzia programu COS 18.0c, v ktorej sú ďalšie úpravy súvisiace s prenosom daňovej povinnosti.

 

V sprievodnom liste k programu COS je podrobný popis všetkých programových úprav.

V tejto verzii sú zrealizované úpravy pre správne zaevidovanie došlých faktúr:

  • do internej evidencie COS
  • do aplikácie Packet
  • do aplikácie Profit
  • po importe EDI správy INVOIC

Upravená bola aj služba Autoimport faktúr, pričom konverzný predpis bol rozšírený o údaje prenosu daňovej povinnosti.

 

V tejto verzii zatiaľ nie je upravená Integrácia do účtovníctva a Kontrolný výkaz DPH pre podmienky prenosu daňovej povinnosti. Tieto služby budú upravené vo verzii COS 18.0d, ktorú plánujeme zverejniť do konca januára 2018

 

Servisnú verziu 18.0d sa môže nainštalovať iba na verziu COS 18.0 a vyššiu.