Hlavné verzie COS/MOP/KASA 19.4.0

Dňa 23.5.2019 bola vydaná verzia 19.4.0, ktorá je prvou oficiálnou verziou s plnou podporou online registračnej pokladnice (ORP) e-kasa klient a nášho certifikovaného riešenia ISMeKasa

Hlavnou novinku vydaných verzií je podpora ORP, ktoré musia byť povinne nasadené najneskôr do 30.6.2019. Program KASA naďalej pracuje aj s fiškálnymi tlačiarňami. Zmena pokladne na ORP pokladňu si vyžaduje nový licenčný IDS súbor, súbor identifikačných a autentifikačných údajov vydaných finančnou správou a návštevu servisného technika, ktorý zmenu pokladne vykoná odborným spôsobom.

Všetky zmeny v aplikáciach sú podrobne popísané v sprievodných listoch a preto venujte čas na ich dôkladné prečítanie. Jednou z najvážnejších zmien ORP eKasa je iný spôsob stornovania položiek a nákupov. Preto sme napísali samostatný dokument, ktorý sa venuje tejto problematike.

Verziu MOP/KASA je možné aktualizovať priamo z programu MOP prostredníctvom služby Kontrola novej verzie na FTP v ponuke Služby správcu programu, ktorá zabezpečí stiahnutie a nainštalovanie novej verzie. V prípade, že z počítača na ktorom je nainštalovaný program MOP nemáte prístup na internet, kontaktujte našu službu Podpora ISM.  Verzie je možné stiahnuť aj priamo z nášho FTP servera.

Po vydaní hlavnej verzii 19.4.0  vydávame servisné vezie, v ktorých sú opravené nahlásené problémy. Sprievodné listy popisom zmien verzie MOP/KASA 19.4.0 a zmenami po aktuálnu servisnú verziu si môžete stiahnuť z nasledovných odkazov:

Sprievodný list KASAwin 19.4.4

Sprievodný list MOPwin 19.4.4