Hlavné verzie COS/MOP/KASA 19.0.0

Dňa 4.12.2018 boli vydané hlavné verzie programov COS/MOP/KASA 19.0.0.

 

Vydanie hlavných verzií 19.0.0 prináša niekoľko noviniek, ktoré sú popísané v sprievodných listoch jednotlivých aplikácií. Spolu s novými verziami je zároveň zverejnená aj ich aktualizovaná dokumentácia.

Vydaním týchto verzií, sa mení označovanie (číslovanie) verzií a typ inštalačného programu. Okrem toho budú všetky vydané inštalačné programy obsahovať kompletné verzie. Tieto zmeny sú podrobne popísané v dokumente ISM_2018_Inštalácia.pdf.

Hlavné verzie budú v 50. týždni distribuované na CD zákazníkom, ktorým poskytujeme službu ISM Aktualizácia alebo ISM Aktualizácia s podporou. Verzie si je možné stiahnuť aj z nášho FTP servera.